İmmediyat restorasyon

Hasta memnuniyeti Doku onarımı Hızlı ve daha iyi iyileşme

Bilimsel Yayınlar

Durum: 31 Mart 2019

SKY Implant - Scientific Publication Immediate Restoration

İmmediyat restorasyon işe yarıyor mu? Bilimsel literatür ne söylüyor?

  • Güncel literatür bilgileri, dental implantların immediyat restorasyonu için yaklaşık 1.500 yayın bulunduğunu göstermektedir.
  • Olumsuz herhangi bir sonuç ile karşılaşmadık.
  • Başarılı bir tedavi için gerekli olan, yeterli primer stabilitedir.

Primer Stabilite

Belgrad Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, blueSKY ile immediyat restorasyon için yeterli primer stabilite olduğunu göstermektedir. Hızlı osseointegrasyon sebebiyle, işlemden 2 ile 5 hafta sonra stabilite farkı tespit edilememiştir. Kemik yoğunlaşması ile yumuşak kemikteprimer stabilite arttırılabilir.

Sonuç:
Tek diş ve full çene için immediyat restorasyon mümkündür!

Kaynak: Marković ve arkadaşları: Evaluation of primary stability of self-tapping and non-self-tapping dental implants. 12 haftalık klinik çalışma, Clinical Implant Dentistry and Related Research 2013

İmmediyat yükleme ile mikro yivli zirkonyum dental implantların histolojik ve histomorfometrik durumu
Delgado-Ruiz RA1. Calvo-Guirado JL. Abboud M. Ramirez-Fernandez MP. Maté-Sánchez de Val. JE. Negri B. Rothamel D.

Kontrol Grubu: blueSKY

Test Grupları: farklı yüzeylere sahip whiteSKY

  • Test A: Yalnızca temizlendi (kumlanarak)
  • Test B: Lazer ile Tedavi edildi.

İyileşme Süresi: 3 ay

Sonuçlar:

  • Materyal ve yüzey işleminden bağımsız olarak, immediyat yüklenen tüm implantlar %50daha yüksek Kemik İmplant İlişkisi(BIC) gösterdi.
  • İmmediyat restorasyon, klasik protokole göre daha iyi bir osseointegrasyona yol açar.

Çözümlerimiz

Scroll to Top

Danke für Ihr Interesse!

Wir werden Sie in Kürze kontaktieren!

Cookie Consent with Real Cookie Banner