Genel Çalışma Şartları

Genel Çalışma Şartları

Satış şartları, teslimat ve ödeme

I. Genel Bilgi

 1. Tüm sözleşmelerimiz, aşağıdaki hüküm ve şartlara bağlıdır. Sipariş verildiği takdirde, sözleşme ortağımız hüküm ve koşullarımızı kabul etmiş olur.
 2. İşbu belge ile çelişen herhangi bir hüküm ve koşulu kabul etmiyoruz. Bu hüküm ve koşullar, yalnızca yazılı olarak mutabakat sağlandığında uygulanır. Sözleşme tarafının hüküm ve koşulları, açıkça reddetmemize ve teslimat veya performansı sözleşme kapsamında yükümlü kılmamıza rağmen, sözleşmenin bir parçası olmayacaktır.
 3. Hüküm ve koşullarımız, sözleşme ortağımızla gelecekte yapacağımız tüm işler için de geçerlidir.

II. Sözleşme Akdi, Sözleşmenin İçeriği, Cayma Hakkı

 1. Sipariş yazılı olarak e-posta ile teyit edilene kadar veya kararlaştırılan performansları yerine getirinceye kadar bir sözleşme yapılmayacaktır.

  Ancak, satın alma reddini hızlı bir biçimde, yazılı olarak ve e-posta ile bildiririz.

 2. Tekliflerimiz bağlayıcı değildir. Sözleşme tarafı, iki hafta boyunca teklifine bağlı olacaktır.
 3. Yapılan tüm sözleşmeler, e-posta yoluyla yazılı olarak kaydedilmelidir; yazılı olmayan sözleşmeler sonuçlanamaz. Yazılı form, e-posta ve sözleşmenin feshi de dahil olmak üzere, yan anlaşmalar, güvenceler ve müteakip değişiklikler için de geçerlidir.
 4. Sipariş edilen ürün, özellikle Tıbbi Cihazlar Yasası’nın koşullarında oluşan bir değişiklik ve değişen yasal koşullar nedeniyle sözleşmenin imzalanması ve kararlaştırılan teslim tarihi arasındaki süre içinde artık bizim tarafımızdan satılamıyorsa, cayma hakkını saklı tutarız.

III. Fiyatlar ve Ödeme

 1. İndirimler ve diğer iadeler ile yükleme, ambalajlama, navlun ve sadece özel anlaşma ve yasal olarak katma değer vergisi ile sözleşme yapılacak herhangi bir sigorta hariç fiyatlar, mal veya hizmetlerin değeri olarak kabul edilir.
 2. Gecikme faizi, % 8 p.a. ilgili taban oranın üstünde tedavüle geçer. Ek temerrüt tazminatı talep etme hakkı saklıdır.
 3. Ödeme talimatları, çekler ve faturalar, tüm indirim ve tahsilat ücretleri ödendikten sonra ödeme performansı olarak kabul edilecektir.
 4. Sözleşme tarafı taleplerimizi ancak tartışmasız, kabul edilmeyen veya yasal olarak onaylanan karşı taleplere yönelik dengeleyebilir.
 5. Elde tutma hakkı, ancak tartışmasız, kabul edilmiş veya yasal olarak onaylanmış karşı iddialarda kullanılabilir.

IV. Teslimat ve Teslimatta Gecikme

 1. Teslimat yükümlülüğümüze uymak, sözleşme tarafının tüm yükümlülüklerinin hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini gerektirir.
 2. Hızlı ve zamanında teslimat bizim için çok önemlidir.
 3. Teslimat tarihleri veya bağlayıcı olmayan olarak kabul edilebilecek teslimat tarihleri veya teslimat süreleri, e-posta yoluyla da yazılı olarak bildirilmelidir. Teslim süresi, tüm teknik koşulların netleştiği tarihte başlar; ancak sözleşmenin imzalanma tarihinden önce olmamalıdır.
 4. Teslim edilecek ürünler şirket binamızdan teslimat süresi dolduğunda ayrılırsa gözlemlenir.
 5. Sözleşme tarafı, bağlayıcı olmayan teslimat tarihinden veya bağlayıcı olmayan teslimat süresinden 4 hafta sonra yazılı olarak, makul bir süre içerisinde teslimat talep edebilir. Bu, sözleşme temelinde depolama/envanter teslim etmemiz gerektiğinde geçerli olmayacaktır.
 6. Gecikmeniz hafif bir ihmalden kaynaklandığı sürece, sorumluluğumuzu tipik olarak öngörülebilir zararlar ile sınırlayacağız.
 7. Bizim tarafımızdan kaynaklanmayan mücbir sebep, isyan, grev, lokavt ve kesintiler, bu şartlardan kaynaklanan bu kesintilerin süresi boyunca 1 ve 2 no’lu dipnotlarda belirtilen tarih ve süreleri değiştirecek ve ek olarak makul bir başlangıç ​​süresi verilecektir.

V. Taşıma Riskleri, Teslimat, Denetim, Bildirim Görevi

 1. Gönderim sırasında ve depolamadan ayrıldıktan veya nakliye şirketine tayin edildikten sonra malların kaybolması veya kazayla bozulma riski sözleşme tarafına aktarılır. Bu, malların performans yerinden sevk edilip edilmediğine veya nakliye ücretlerini kimin ödediğine bakılmaksızın uygulanacaktır. Her durumda, bredent medical GmbH & Co. KG sigorta sözleşmesini sadece sözleşmeye bağlı ortaktan yazılı talep üzerine ve bedeli karşılığında satın alacaktır.
 2. Teslimat miktarından sapma, teslim edilen nesnenin kimliği, görünür taşıma ve / veya ambalaj hasarı gibi bariz kusurlarla ilgili şikayetler – doğrudan satış durumunda da – bredent medical’e teslimattan itibaren 7 iş günü içerisinde yazılı olarak veya telefonla, irsaliye veya fatura numarasını belirterek yapılmalıdır. Gizli kusurlar için, kusurun keşfinden sonra bu süre geçerlidir.

VI. Bitiş Süresi ve Garanti Süreleri

 1. Federal Almanya Cumhuriyeti kanuni hükümleri aksini belirtmedikçe, alıcının garanti talepleri teslimattan itibaren 12 ay içinde yeni malların satın alınması üzerine geçerlidir. Eğer kullanılmış ürünler satın alınırsa, garanti hariç tutulur. Kullanılmış malların satın alınması durumunda garanti taleplerinin hariç tutulması ve satın alma tarihinde 2 yıldan daha eski olmayan yeni ve kullanılmış malların satın alınması durumunda garanti süresinin kısalması zararlar için geçerli olmayacaktır.

  Federal Almanya Cumhuriyeti’nin yasal hükümlerine ek olarak, önemsiz maddi ve yasal kusurların olmaması durumunda, bredent medical GmbH & Co. KG aşağıdaki performans iznini saklı tutar: Daha sonraki performans hakkı. Malzeme türü veya kusur veya diğer koşullar, müteakip performansın başarısız olmadığı anlamına gelirse ve bu, sözleşme ortağı için makulse, bredent medical GmbH & Co. KG, müteakip performansı ilerletme hakkını saklı tutar. Eğer müteakip performans başarısız olursa, sözleşme ortağı sözleşmeyi azaltma veya isteğine göre geri çekilme hakkına sahiptir.

  Kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranma, özellikle de aşınma ve yıpranmaya maruz kalan parçalar olmak üzere teslim edilen mallara olan normal aşınma ve yıpranmalar garanti kapsamında değildir. Buna ek olarak, garanti kapsamındaki talepler, malları tutarken müşteri tarafından yanlış kullanım, çalışma hataları ve ihmal nedeniyle hariç tutulur; özellikle implant sistemleri, fotodinamik HELBO tedavisi, enjeksiyon kalıbı ve pres sistemleri, protez, kaplama ve kompozit sistemler için. Müşteri, koşulların bildirilen kusurun nedeni olmadığını gösterirse, yukarıdaki istisnalar uygulanmaz.

VII. Hasarların Hariç Tutulması, Sorumluluğun Sınırlandırılması

 1. Biz, yasal temsilcilerimiz veya vekaleten temsilcilerimiz, sadece sözleşmenin düzgün bir şekilde uygulanması ve sözleşme ortağının düzenli olarak bekleyebileceği (sözleşme görevi) bir sonuç olarak yerine getirilmesi mümkün olan bir görevi kısmen ihmal ederek ihlal edersek, tazminat yükümlülüğü, sözleşmeye bağlı olarak tipik öngörülebilir zararlarla sınırlı olacaktır.
 2. Biz, yasal temsilcilerimiz veya vekaleten temsilcilerimiz, sözleşmenin önemli bir bileşeni olmayan bir görevi kısmen ihmal ederse, sorumluluğumuz hariç tutulur.
 3. Bölüm 823 BGB’ye göre (haksız fiilde hak talebinin temeli) üretici yükümlülüğünün tazmini için kullanıldığımız sürece, biz, yasal temsilcilerimiz veya vekaleten temsilcilerimiz sorumludur. yükümlülüğümüzü yukarıdaki koşulları aşan tazminat sigortacımızın ödemesiyle sınırlayacağız. Sigorta bedeli, kayıp, sözleşme veya eşya için tipiktir. Sigorta poliçesi tam olarak veya hiç uygulanmıyorsa, yükümlülüğümüz sigorta bedelinin tutarı ile sınırlı kalmaya devam edecektir. Sigortalanan tutar, kayıp, sözleşme veya eşya için tipik değilse, bu gibi durumlarda yükümlülüğümüz, kayıp, sözleşme veya eşya için tipik olan kayıp tutarı ile sınırlı olacaktır.
 4. VII – 1 – 3 No’lu Maddelerdeki yukarıdaki hükümler ölümcül yaralanma, fiziksel zarar veya sağlığa zarar verilmesi durumunda veya ürün sorumluluk yasaları kapsamındaki taleplerde uygulanmayacaktır.

VIII. Mülkiyeti Elinde Bulundurma

 1. Her durumda, ilgili teslimat sözleşmesinden tüm ödemeleri alana kadar teslim edilen nesnenin mülkiyetini elimizde tutacağız.
 2. Ayrıca, gelecekte de iş ilişkisinden tüm borçlar yerine getirilene kadar, teslim edilen nesnelere ait mülkiyeti elimizde tutacağız. Sözleşme tarafı, mülkiyet hakkı bulunan mallara özenle ve dikkatle davranacaktır. Talep üzerine sözleşme ortağı, mülkiyet hakkına tabi olan malların yangın, su ve hırsızlığa karşı kendi maliyetiyle yeni değerinde yeterince sigortalanmasını sağlayacaktır. Bakım veya inceleme çalışmalarına ihtiyaç olursa, sözleşme ortağı bunu derhal ve kendi masrafları ile gerçekleştirmelidir.
 3. Ayrılmış mallar hiçbir koşulda güvenlik yolu ile rehin edilemez veya bağlanamaz. Müsadere veya üçüncü şahıslar tarafından başka bir eğilim olması durumunda derhal bilgilendirilme yapılmalı ve itiraz için gerekli belgeler verilmelidir.
 4. Buna ek olarak, sözleşme ortağı, teslim edilmemiş nesneyi, normalde olmadığı sürece, olağan işleri çerçevesinde işleme ve satma hakkını saklı tutar. Satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından, sözleşme ortağı bize satışlarından veya diğer yasal nedenlerden dolayı müşterilere karşı tahakkuk eden talepleri, teslim edilen ürünlerin faturalanan değerine kadar atar.
 5. Ödemelerin askıya alınması durumunda, iflas davası başvurusu yapılması ya da açılması ve bir senet ya da çekin protesto edilmesi halinde, alıcının mülkiyeti saklı tutulan malları satma hakkı, atanmış borçları tahsil etme yetkisi vardır.

  Bu durumlarda, sözleşme ortağı, mülkiyetin saklanmasına tabi olan malları iade eder ve derhal ve hatırlatma yapılmaksızın, ayrılmış mallar ve tahsis edilmiş borçlar konusunda bize açıklama yapar.

 6. Borcun münferit bir faturaya dahil edilmesi ve bakiyenin ödenmemesi veya bakiyenin tahsil edilmesi ve onaylanması halinde, mülkiyet hakkı saklı kalacaktır.
 7. Ayrıca, sözleşme ortağının yapması gereken ödemelerinin önemli bir kısmı tahsil edilmemişse, 5 numaralı maddede belirtilen durumlara göre, ayrılmış ürünlerimizi ihtarnameden sonra geri toplama hakkını saklı tutarız. Tarafımızca el konulması, sözleşmeden çekilme olarak değerlendirilmez. Sözleşme ortağının, malları iade etmesi gerekmektedir. Sözleşme tarafı, ancak tartışmasız, onaylanmış veya yasal olarak onanmış karşı davalarda saklama hakkına sahiptir.
 8. Sözleşme ortağının talebi üzerine, menkul kıymetlerimizin gerçekleşebilir değeri %10’dan fazla güvence altına alınan talepleri aştığı sürece, serbest bırakılacak menkul kıymetlerin seçiminin bizim için bir mesele olduğu durumlarda, sözleşme ortağının hak sahibi olduğu tüm menkul kıymetleri serbest bırakacağız. .
 9. Sözleşme tarafının tahsis edilen talepler üzerine tahsil ettiği tutarlar, borç tarafında tutulan banka hesaplarına karşı netleştirme ve/veya mahsup hariç tutulması için bize aktarılana kadar ayrı olarak yönetilecektir.
 10. Teslim edilen nesnenin sözleşme ortağı tarafından işlenmesi veya değiştirilmesi her zaman bizim içindir. Teslim edilen nesne bize ait olmayan diğer nesnelerle işlenirse, satış anında işleme tabi tutulan diğer eşyalara karşı satış öğesinin değeri ile ilgili olarak yeni nesnenin ortak mülkiyetini ediniriz. Ayrıca, bu mülkiyetin muhafaza edilmesine tabi olarak teslim edilen nesneye ilişkin olarak işlenerek oluşturulan nesneye de uygulanacaktır.
 11. Teslim edilen nesne, bize ait olmayan diğer nesnelerle ayrılmaz bir şekilde karıştırılırsa, karıştırma sırasında satış öğesinin diğer işlenmiş ürünlere karşı değeri ile ilgili olarak yeni nesnenin ortak mülkiyetine sahip olacağız. Karıştırma, sözleşme ortağının nesnesi ana nesne olarak kabul edilecek şekilde yapılırsa, sözleşme ortağının onaylanabilir ortak sahipliği bize devredeceği kararlaştırılır. Sözleşme ortağı, bize bu şekilde oluşturulan tek veya ortak mülkiyet hakkı verecektir.

IX. İade Koşulları
Ekipmanlar hariç, bredent medical GmbH & Co. KG tüm ürünleri için geçerlidir.
Ekipman Tanımı:
Bir şeyin yaratılabileceği veya üretilebileceği çeşitli modüller içeren bir cihaz.

 1. Aşağıdaki genel iade koşulları, garanti kapsamındaki bir durumda geçerli olmayacaktır. Sözleşme ortağı, varlıkların iddiaları ve/veya garantinin kapsadığı haklar olduğu sürece, farklı garanti koşulları geçerli olacaktır. Ayrıca, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uygulanır.
 2. Aşağıdaki koşullarda, yenileme veya değiştirme mümkündür:

  Yenilenecek veya değiştirilecek ürünler, doğru şekilde oluşturulmuş bir iade makbuzu ile bredent medical GmbH & Co. KG’ye iade edilmelidir.

  Yenileme:

  Satılmış malların aynı şekilde iadesi:

  Satılan malların diğer malların teslimi karşılığında iadesi.

  Aynı veya farklı satış fiyatlarında netleştirme, iade edilen ürün için bir credit note düzenlenerek ve iade edilen veya değiştirilen ürün için yeniden faturalandırılarak gerçekleştirilir. Ortaya çıkan diferansiyel tutar buna göre hesaplanır veya müşteri hesabında kredi bakiyesi olarak tutulur.

  a. Bredent medical GmbH & Co. KG’ye iade edilen ürün alındıktan sonra yeniden satılabilirse, belirli süreler içinde iade veya değiştirme teslimatları mümkündür.

  Bu bağlamda yeniden satılan ürünlerin iadesi, dayanıklı kapağın açılmadığı, dış ürün ambalajının işaretlenmediği veya hasar görmediği ve son kullanma tarihine dikkat edildiği durumlarda, malların alındığı tarihten itibaren en az 6 aydır.

  Ürünler, teslimat tarihinden itibaren 6 aydan daha kısa bir süre sonra bredent medical GmbH & Co. KG tarafından tedarik ediliyorsa, bu özel durumdaki son kullanma tarihi, iadenin alındığı tarihten itibaren en az 3 ay olmalıdır.

  Aşağıda belirtilen süreler ve maliyetler, değiştirme ve takas teslimatları için geçerlidir:

b. Genel olarak, ürünün yeniden satılamayacağı yenileme ve değiştirme teslimatları yalnızca bredent medical GmbH & Co.KG’ye bağlı olarak yapılır. İade veya değişim yükümlülüğü yoktur. Bredent medical GmbH & Co.KG bir iade veya değişim teslimatı yapmayı seçerse, süreler ve maliyetler (ilgili yasal standartlara ve hükümlere tam olarak uyacak şekilde yeniden hazırlanması veya atılması için) aşağıdaki tabloya göre uygulanır:

3. ‘Credit Note’ ile iade, aşağıdaki koşullarda mümkündür:
bredent medical GmbH & Co. KG’ye iade edilen ürün alındıktan sonra yeniden satılabilir ve bir iade makbuzu eklenirse, belirtilen süre içinde bir ürünü ‘credit note’ karşılığında iade etmek mümkündür.
‘Credit Note’, sipariş veren tarafın, iade edilen nesnenin eurp değerini, bredent medical GmbH & Co. KG’a gelecekteki bir siparişte doğrudan mahsup edebilmesi anlamına gelir. Mevcut bir ‘credit’ bakiyesi, 6 hafta boyunca kalacaktır. Bu süre içerisinde müşteriden yeni bir sipariş alınmazsa, ‘credit’ ödenir.
Aşağıda belirtilen süre ve maliyetler, ‘credit note’ iadesi için geçerlidir:

X. Veri Koruma Bildirimi

1. Sözleşmelerin İşlenmesi için Veri Kullanımı

bredent medical GmbH & Co. KG, veri kontrolörü olarak, kişisel verilerin kullanılmasını çok ciddiye almaktadır. Sözleşme ortaklarımızın kişisel verileri ne zaman sakladığımızı, hangi kişisel verileri sakladığımızı ve bunları nasıl kullandığımızı bilmelerini istiyoruz (13. GDPR uyarınca zorunlu bildirim).   Özel bir şirket olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Alman Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) hükümlerine tabiyiz.

2. Kontrolör ve Veri Koruma Görevlisi

Süreçlerden sorumlu kontrolör; bredent medical GmbH & Co. KG, Weissenhorner Str. 2, 89250 Senden, Germany, Tel: +49 7309 872-441, email: info-medical@bredent.com. Veri koruma görevlilerimizle, bredent GmbH & Co.KG, – Der Datenschutzbeauftragte – Weissenhorner Str. adresinden iletişim kurabilirsiniz. 2, 89250 Senden, Germany, email: Datenschutz@bredent.com.

3. Sözleşmelerin İşlenmesi için Kişisel Verilerin Kullanılması

Sipariş verdiğiniz takdirde, sözleşme yapabilmek adına kişisel verilerinizi sözleşmeyi yürütebilmek adına işleyeceğiz (yasal dayanak: Madde 6 (1) (b) GDPR) ve ve verileri Alman Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine (Alman Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Madde 6 (1) (c) GDPR, § 4 (3)) göre yasal yükümlülüklerimize uygun olarak 6 (1) saklayacağız. Yukarıda belirtilen yasal gerekliliklere uygun olarak bir siparişin tamamlanmasını takiben verilerinizi yasal gerekliliklere uygun olarak saklarız ve yasal gerekliliklere uyduğumuzu göstermek için, yasal yükümlülüklerimize uymalarına gerek kalmadığı anda bu verileri sileriz. Hizmet sağlayıcılar, taşıma ve nakliye şirketleri ve kredi kuruluşları bir sözleşmeyi yerine getirmemize yardımcı olur. Verilerinizi temin etmezseniz sipariş tamamlanamaz ve sözleşmeyle ilgili diğer yükümler işleme alınamaz.

4. Kredi kontrolü ve borç tahsilatı

Sözleşmeye dayalı bir ilişki kurma, gerçekleştirme veya sona erdirmeyle ilgili kararlar vermemize yardımcı olmak için ödeme yapmama riskini üstlendiğimiz takdirde kredi borcunuzdan ödeme gücü ve ödeme istekliliğinizle ilgili olasılık değerlerini talep edebilir ve kullanabiliriz.

Ödenmemiş ve tartışmasız alacaklarla ilgili kişisel verileri, ilk yazılı talebin alınmasından dört hafta sonra, kredi kuruluşlarının bu verileri kredi için diğer şirketlere sunacak olan alacak verilerinin potansiyel bir değerlendirmesi hakkında bilgilendirdiğimiz kredi kurumlarına iletebiliriz. Aynı gerekliliklerle, ödenmemiş alacaklar söz konusu olduğunda ilgili verilerinizi bizim adımıza (borç tahsilatı) tahsil etmek üzere bir borç tahsilat acentesine aktarabiliriz.

5. Kişisel verilerin posta reklamı için kullanımı

Adınızı ve adresinizi, size farklı ürünler ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi sağlamak için kullanacağız (madde 6 (1) (f) GDPR). Ürünlerimizin satışını teşvik etmek konusunda meşru bir menfaatimiz vardır. Posta reklamlarının gönderilmesi için, verileriniz postayı gönderecek bir mektuphaneye iletilecektir. Bu amaç için kullanılmasına itiraz edene kadar verilerinizi reklam amaçlı işleyeceğiz. Verilerinizin bu amaçlarla işlenmesi, yasal veya sözleşmeye bağlı olarak veya bir sözleşmenin imzalanması için gerekli değildir. Verileriniz reklam amacıyla üçüncü taraflara iletilmez.
Elbette, dilediğiniz zaman verilerinizin reklam amacıyla işlenmesine itiraz edebilirsiniz.
Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi www.bredent-medical.com/en/medical/content/privacy/ web sitemizde veya talep üzerine bizden edinebilirsiniz.

6. Email marketing için kişisel verilerin kullanımı

Bu işleme izin verirseniz, kişisel verilerinizi email reklamcılığı için işleyeceğiz (madde 6 (1) (a) GDPR). Onayınızı dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Siz onayınızı geri çekinceye kadar verileriniz işlenecektir. Verilerinizi yasal olarak veya bir sözleşmeyle vermek zorunda değilsiniz ve bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi için de bu, gerekli değildir.

Mevcut bir müşteri ilişkisi yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizi e-posta reklamcılığı amacıyla işleyeceğiz. Bunun yasal dayanağı, §7 (3) UWG (Haksız Rekabetlere Karşı Alman Yasası) ile birlikte Madde 6 (1) (f) GSYİH’ye göre çıkarların dengelenmesidir. Meşru menfaatimiz, § 7 (3) UWG uyarınca satın alınan ürüne benzer ürünlerimizin reklamıdır. Bu işleme itiraz edene kadar, mevcut müşteri ilişkimiz yoluyla elde edilen kişisel verilerinizi işleyeceğiz. Verilerinizin bu amaç için işlenmesi, yasal veya sözleşmeye bağlı amaçlarla ya da bir sözleşmenin yapılması için gerekli değildir. E-posta reklamcılığı için kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Böyle bir itirazda bulunulması, temel iletim maliyetinin ötesinde herhangi bir maliyet oluşturmayacaktır.

7. Haklarınız

Kişisel verileriniz hakkında bizden bilgi talep etme ve verilerin düzeltilmesi veya silinmesine, veri işlemenin sınırlandırılmasına ve veri taşınabilirliği hakkına sahipsiniz. Madde 6 (1) (e) ve (f) GDPR’ye göre işlem yapılması durumunda, yapılan işleme itiraz etme hakkınız da vardır. Bize kişisel verilerinizi işlememiz için onay verdiyseniz, bunu dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Denetim birimine şikayette bulunma hakkınız vardır.

 

Scroll to Top

Danke für Ihr Interesse!

Wir werden Sie in Kürze kontaktieren!

Cookie Consent with Real Cookie Banner