Cad/cam Çözümler

SKYonics CAD/CAM

Dijital İş Akışı

Özel restorasyonlar ve guided cerrahiyi birleştirmek, hasta ve uygulama için maksimum yarar sağlar.

  • Ameliyat Esnasında Daha Az İşlem
  • Azalan Ziyaretler ve Hasta Başında Geçirilen Süreden Tasarruf
  • Tek Seansta Tedavi ile En İyi Klinik Sonuçlar
  • İmmediyat Restorasyon ile En İyi Klinik Sonuçlar

Tek Diş
Tek Seansta Tedavi

2in1 Tekniği
MAKİNEDE KAZINMIŞ ALT YAPI VE KAPLAMA

Çözümlerimiz

bredent-implants
Scroll to Top